Důležité

 Pokud budete mít   

s nastavením počítače problém a zde uveřejněné návody Vám s nastavením a vyřešením problému nepomohou, můžete nás kontaktovat na našem dohledovém centru na čísle 572 151 300.

 To je dostupné v pracovní dny od 9:00 do 17:00, v případě poruchy od 7:00 do 22:00. 

Mimo pracovní dny a v době od 22:00 do 7:00 nás můžete kontaktovat zasláním SMS na naši SMS bránu číslo  734 549 647. 


Novinky

Virus Killer!!!

Služba pro odvirování Vašeho počítače.

Odstranění škodlivého kódu z operačního systému je mnohdy náročnou operací, při které můžete snadno přijít o cenná data. Pokud si nejste jisti postupem, nebo raději chcete tuto práci nechat na odborném servisu, můžete se obrátit na nás.

Služba obsahuje tyto úkony:

1. Identifikace napadeného počítače v síti

2. Vyzvednutí napadeného počítače u klienta

3. Instalace antivirového programu Nod32 a softwaru na likvidaci spamwaru

4. Šifrovaná záloha Vašeho odvirovaného systému na naše servery pro případnou obnovu při pádu systému

5. Odvoz počítače zpět ke klientovi

Cena této služby je 1210 Kč.


Thunderbird

Jak nastavit e-mail v programu Mozilla Thunderbird

DŮLEŽITÝ TIP: Tento návod je pouze pro klienty využívající internetové služby a e-mailu ludik.cz - používáte-li jiné připojení k e-mailu, nebo jiný e-mail, je potřeba správně uvést POP3 a SMTP server Vašeho poskytovatele. Pro SMTP poskytovalete internetu a pro POP3 poskytovatele prostoru e-mailové schránky.

Spusťte Mozilla Thunderbird.

Najeďte v menu na Nástroje/Nastavení účtu.

ilustrační obrázek

Klikněte na tlačítko Přidat účet.

ilustrační obrázek

Zvolte E-mailový účet a klikněte na tlačítko Další.

ilustrační obrázek

Zadejte své jméno a e-mailovou adresu a klikněte na tlačítko Další.

ilustrační obrázek

Jako server pro příchozí poštu zvolte POP.
Zadejte adresu serveru pro příchozí poštu.
Adresa serveru pro příchozí poštu se odvíjí od poskytovatele, u kterého máte poštovní účet (např. pop3.ludik.cz, pop3.seznam.cz, pop3.gmail.cz, pop3.tiscali.cz atd.).

Dále zadejte server pro odchozí poštu smtp.ludik.cz a zvolte tlačítko Další.

ilustrační obrázek

Zadejte jméno uživatele a zvolte tlačítko Další.

ilustrační obrázek

Zadejte název účtu (viz. obrázek) a zvolte tlačítko Další.

ilustrační obrázek

Dokončete vytváření účtu.

ilustrační obrázek

Dále je potřeba zkontrolovat nastavení serveru odchozí pošty. Zvolte Server odchozí pošty.

ilustrační obrázek

Zvolte tlačítko Upravit.

ilustrační obrázek

Zkontrolujte zda je zadán port 25 a zrušte zatržení políčka Použít jméno a heslo. Potvrďte nastavení zvolením tlačítka OK.

ilustrační obrázek

Nyní jste úspěšně nastavili program Mozilla Thunderbird pro příjem a odesílání elektronické pošty.