Důležité

 Pokud budete mít   

s nastavením počítače problém a zde uveřejněné návody Vám s nastavením a vyřešením problému nepomohou, můžete nás kontaktovat na našem dohledovém centru na čísle 572 151 300.

 To je dostupné v pracovní dny od 9:00 do 17:00, v případě poruchy od 7:00 do 22:00. 

Mimo pracovní dny a v době od 22:00 do 7:00 nás můžete kontaktovat zasláním SMS na naši SMS bránu číslo  734 549 647. 


Novinky

Virus Killer!!!

Služba pro odvirování Vašeho počítače.

Odstranění škodlivého kódu z operačního systému je mnohdy náročnou operací, při které můžete snadno přijít o cenná data. Pokud si nejste jisti postupem, nebo raději chcete tuto práci nechat na odborném servisu, můžete se obrátit na nás.

Služba obsahuje tyto úkony:

1. Identifikace napadeného počítače v síti

2. Vyzvednutí napadeného počítače u klienta

3. Instalace antivirového programu Nod32 a softwaru na likvidaci spamwaru

4. Šifrovaná záloha Vašeho odvirovaného systému na naše servery pro případnou obnovu při pádu systému

5. Odvoz počítače zpět ke klientovi

Cena této služby je 1210 Kč.


Windows 2000

Síťová konfigurace Windows 2000  pro připojení protokolem PPTP k bezdrátové síti Ludík

      Přihlášení do sítě Ludík s využitím protokolu PPTP je uživatelsky jednoduché a není spojeno s využitím mnoha síťovými službami používaného protokoluHTTP (to může být v některých případech zdrojem problémů s připojením).

Postup nastavení pro připojení protokolem PPTP

 Na osobním počítači s  Windows 2000 je nutné provést následující postup:

  • Vytvořit nové síťové připojení
  • Provést konfiguraci síťového připojení
  • Vytvoření nového síťového připojení

Levým tlačítkem myši dvakrát proklikneme  ikonu tento počítač, zobrazí se nabídka v jejíž levé části  proklikneme řádek Síťová a telefonická připojení. Na následující nabídce zvolíme  řádekVytvořit nové připojení  a zobrazí se úvodní nabídka  Průvodce připojením k síti.

 

Na této nabídce stiskneme tlačítko Další a zobrazí se nám nabídka, na které zvolíme kroužek Připojení k privátní síti pomocí Internetu.

Stiskneme tlačítko Další a dostaneme se na následující nabídku.

Na ní vyplníme do políčka Název hostitele nebo adresa IP  10.10.10.1 a pokračujeme stisknutím tlačítka Další.

Zde zvolíme kroužek Nevytáčet počáteční připojení a pak stiskneme tlačítko Další.

Dostaneme další nabídku kde zvolíme  kroužek Všechny uživatele  a opět stiskneme tlačítko Další. Dostaneme nabídku Dokončení Průvodce připojením k síti

V políčku Zadejte název připojení zvolte název připojení, třeba Ludik zaškrtněte čtvereček Přidat zástupce na pracovní plochu. Pak zvolte tlačítkoDokončit a dostanete následující nabídku.

Před prvním připojením provedeme ještě konfiguraci síťového připojení. Stiskneme tlačítko Vlastnosti.

 Konfigurace síťového připojení

Po volbě tlačítkem Vlastnosti se zobrazí následující nabídka.

Zvolíme kartu Zabezpečení  a zobrazí se následující nabídka.

Zvolíme kroužek Rozšířené uživatelské nastavení a stiskneme tlačítko Nastavení,dostaneme následující nabídku.

Upravíme nastavení dle obrázku a volby potvrdíme stisknutím tlačítka OKDostaneme zpět předchozí nabídku a na ni zvolíme kartu Sítě.

V políčku Typ volaného serveru VPN vybereme Protokol PPTP a zaškrtnutí políček ve střední části nabídky upravíme dle vzoru. Pak stiskněte tlačítkoNastavení a zobrazí se Vám následující nabídka Nastavení protokolu PPP.

Upravíme nastavení dle vzoru a stiskneme tlačítko OK.

Tímto jsou provedena všechna potřebná nastavení, potvrďte je stisknutím tlačítka OK.Nyní můžeme přistoupit k připojení s využitím protokolu PPTP.

Přihlášení do sítě Ludík protokolem PPTP

 Bezdrátová síť Ludík umožňuje připojení pouze zaregistrovaným uživatelům (informace jsou dostupné na  www.ludik.cz).

Pokud tedy jste zaregistrováni, použijte svoje uživatelské jméno (login) a heslo k vyplnění nabídky Připojit a pak stiskněte  tlačítko Připojit

V případě úspěšného připojení k síti se Vám vpravo na dolní liště Windows objeví ikonka s počítačem, která indikuje připojení k síti Ludík. Odpojení od sítěLudík provedete kliknutím pravým tlačítkem na tuto ikonku a volbou Odpojit.

 Na ploše Vám zůstala ikona se jménem Ludik. Pro opětné připojení použijeme dvojité kliknutí levým tlačítkem myši na ikonu Ludik,zadáme uživatelské jméno a heslo do nabídky a stiskneme tlačítko Připojit. Opět proběhne připojení protokolem PPTP k síti Ludik.